Opakovacia odborná príprava
po piatich rokoch
pre špecialistov na prevenciu
závažných priemyselných havárií
Najbližší termín opakovacej odbornej prípravy:
8.11. – 12.11. 2021 (zmena termínu možná)

Zákon o haváriách č. 128/2015 Z.z.
(doteraz Zákon o haváriách č. 261/2002 Z.z. a jeho novela 277/2005 Z.z.)

Aktuálne sme pripravili opakovaciu odbornú prípravu pre špecialistov na prevenciu závažných priemyselných havárií k Zákonu č. 128/2015 Z.z. (doteraz Zákon o haváriách č. 261/2002 Z.z. a jeho novela 277/2005 Z.z.) po piatich rokoch.

Na záver odbornej prípravy účastníci dostanú Potvrdenie o absolvovaní opakovacieho odborného vzdelávania, na ktorý má firma ADAPT oprávnenie Ministerstva životného prostredia SR č. 002/2002/OP – 6.4., s predĺžením do roku 2022. Predložením tohto potvrdenia požiadajú absolventi Ministerstvo životného prostredia SR o predĺženie svojej odbornej spôsobilosti. Žiadosť musí byť zaslaná 30 dní pred vypršaním predchádzajúceho päťročného obdobia.Odborný garant: RISK – CONSULT, s.r.o. Bratislava
Organizačný garant: ADAPT Bratislava, 0905 513 582
Učebný plán: Opakovacia odborná príprava je v rozsahu 40 hodín, 5 dní
Prednášky na stiahnutie pre účastníkov: Texty OZPH 2017
Texty Mala Skala 2019Organizačné informácie

Najbližší termín opakovacej odbornej prípravy: 8.11. – 12.11. 2021

Prezentácia je vždy v pondelok o 7.45, vyučovanie je od 8.00 do 15.15 (8 vyučovacích hodín)
Miesto konania: Wolkrova 4, 851 01 Bratislava 5
Cena: 330 EUR za 5-dňový kurz pre špecialistu
V cene sú učebné materiály.
Doprava: autobusy 83, 84, 88, 92, 99, 192, vystúpiť na prvej zástavke za Novým mostom
V prípade potreby zabezpečíme ubytovanie pre mimobratislavských uchádzačov.


Termín kurzu môže byť posunutý, prihlásených účastníkov budeme obratom informovať.

Ďalšie informácie poskytneme na požiadanie. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom týchto kontaktoch, aby sme si dohodli spôsob prijatia vašich osobných údajov, ktorý bude v súlade s platným európskym nariadením o ochrane osobných údajov.
Zmluvné podmienky:
  • Zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky a uhradením účastníckeho poplatku vzniká zmluvný vzťah medzi prihlasujúcim sa subjektom a firmou ADAPT
  • Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť vopred, najneskôr 10 dní pred začiatkom kurzu
  • Každý účastník predloží pri prezentácii doklad o zaplatení (kópia výpisu z účtu, príp. poštová poukážka)
  • Organizácia môže miesto prihláseného účastníka poslať náhradníka
  • Storno len písomne, príp. faxom do 10 dní pred začiatkom kurzu
  • Firma ADAPT nie je platcom DPH
"Odbornosť, komplexnosť, flexibilita."
Základný kurz špecialistov na prevenciu
závažných priemyselných havárií
Najbližší termín konania kurzu (v dvoch etapách s prestávkou):
20.9. – 1.10. 2021
11.10 – 22.10. 2021

Chcem vedieť viac >
Ing. Věra Gersová - ADAPT
Wolkrova 4,
851 01 Bratislava 5
+421 905 513 582
+421 2 3810 3616
adapt@adapt.sk