NIEKTORÉ NAŠE ZREALIZOVANÉ AKCIE A PODUJATIAManažment nebezpečných činností

80 hod. kurz s Akreditáciou Ministerstva školstva SR, ako predvoj kurzu k Zakonu o prevencii zavažných priemyselných havárií č. 261/2002 Z.z. od založenia firmy v roku 1997 do 2001


Pripravenosť na havárie a tvorba havarijných plánov

40 hod. kurz, takisto predpríprava na zákon č. 261/2002 Z.z. od založenia firmy v roku 1997 do 2001


DREVO – surovina 21. storočia v stavebníctve

1997 - konferencia


DREVO – surovina 21. storočia v stavebníctve a architektúre

1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 - konferencie


Kurz k zákonu o prevencii závažných priemyselných havárii č. 261/2002 Z.z.

2002 – 2014, 200 hod. trvajúci kurz, každoročne, zozačiatku i dvakrát za rok


Kurz k zákonu o prevencii závažných priemyselných havárii č. 128/2015 Z.z.

2015, 2016, 2018, 2020 – 160 hod. trvajúci kurz


Opakovaci kurz k zákonu po piatich rokoch

od roku 2007 dvakrát za rok – k zákonu č. 261/2002 Z.z. 50 hod. trvajúci kurz; k zákonu č. 128/2015 Z.z. - 40 hod. trvajúci kurz


"Odbornosť, komplexnosť, flexibilita."
Ing. Věra Gersová - ADAPT
Wolkrova 4,
851 01 Bratislava 5
+421 905 513 582
+421 2 3810 3616
adapt@adapt.sk