NIEKTORÉ NAŠE ZREALIZOVANÉ AKCIE A PODUJATIAZÁKON O HAVÁRIÁCH

Celoštátne kurzy súvisiace so Zákonom o prevencii závažných priemyselných havárií č. 261/2002 Z.z.. Sú zamerané na prípravu odborníkov z priemyselných podnikov, ktoré prevádzkujú nebezpečné technologické činnosti, z odborných inštitúcií, ktoré pripravujú odbornú dokumentáciu a zo štátnej správy priemyselnej a environmentálnej bezpečnosti, ktorá zabezpečuje štátny odborný dozor v oblasti prevencie priemyselných havárií.
Miesto konania: budova Športka, Trnavská 37, Bratislava
Dátum konania: obvykle dva krát v roku, najbližší termín


NEXT GENERATION NETWORKS

Prezentácia praktických aplikácií cez širokopásmové prístupy z pohľadu sietí NGN, ktorú organizuje Združenie ATM v SR v spolupráci so svojimi členmi.
Miesto konania: FEI STU Bratislava
Dátum konania: 27. November 2002


ITAPA 2002

Informačné technológie a verejná správa - Sen, Vízia, Skutočnosť. Prvý ročník podujatia ITAPA zakladá v zahraničí fungujúcu a uznávanú tradíciu rešpektovaného fóra s účasťou predstaviteľov verejnej správy, zástupcov súkromných firiem a občanov ako beneficientov zefektívnenia poskytovania verejných služieb.
Miesto konania: Incheba, Bratislava
Dátum konania: 12. - 14. November 2002


PRIPRAVENOSŤ NA HAVÁRIE A TVORBA HAVARIJNÝCH PLÁNOV

Odborný celoštátny kurz, ktorý je vyššou formou prípravy na havarijné plánovanie prostredníctvom inžinierskych nástrojov. Je cieleným pokračovaním vzdelávania pre absolventov MANAŽMENTU NEBEZPEČNÝCH ČINNOSTÍ.
Miesto konania: Štátny drevársky výskumný ústav, Bratislava
Dátum konania: podľa dohody (každoročné opakovanie)
Dĺžka trvania kurzu: 1 týždeň


MANAŽMENT NEBEZPEČNÝCH ČINNOSTÍ

Celoštátny odborný kurz, ktorý úzko súvisí s pripravovaným Zákonom o haváriách SR a s medzinárodným Dohovorom OSN o vplyvoch priemyselných havárií prekračujúcich štátne hranice. Zákon je už v platnosti, preto je kurz v súčasnosti pripravovaný pod názvom Zákon o haváriách.
Miesto konania: Štátny drevársky výskumný ústav, Bratislava
Dátum konania: podľa dohody (každoročné opakovanie)
Dĺžka trvania kurzu: 2 týždne


VČELÁRI PODPORUJÚ ŠTÁT - PODPORUJE ŠTÁT VČELÁROV?

O prospešnosti včelárenia nemôže byť pochýb. Hlavné a nenahraditeľné miesto má včela v prírode ako opeľovač planorastúcich i kultúrnych rastlín, kde značne zvyšuje úrodu. Práca včelárov je činnosť, ktorá sa nedá finančne ohodnotiť a vyčísliť. Je to práca, ktorú včelári bez nároku na finančnú odmenu venujú všetkým. Podporuje však štát dostatočne prácu včelárov?
Miesto konania: Štátny drevársky výskumný ústav, Dúbravská cesta 4 (Patrónka), Bratislava
Dátum konania: 29. november 2001


DREVO - MATERIÁL BUDÚCNOSTI

Seminár je jednou z aktivít medzinárodného projektu "High Fire Performance Wood Products" (Drevené výrobky so zlepšenými požiarno-technickými vlastnosťami) v ktorom spolupracuje 17 partnerov z 8 krajín EU a Štátny drevársky výskumný ústav.
Cieľom seminára je podpora lepšieho využitia a zhodnotenia dreva ako jednej z mála domácich obnoviteľných surovín so zameraním na možnosti použitia v stavebníctve z hľadiska požiarnej bezpečnosti.
Miesto konania: Kongresová hala ŠDVÚ, Bratislava (Patrónka), Dúbravská cesta 4
Dátum konania: 9. máj 2001


COFAX TELEKOMUNIKÁCIE 2001

Siedma medzinárodná vedecká konferencia, zameraná na multimediálnu komunikáciu, televzdelávanie a telemedicínu. Konferencia sa koná ako sprievodná akcia jedenástej medzinárodnej výstavy výpočtovej a kancelárskej techniky COFAX.
Miesto konania: Výstavné a kongresové centrum INCHEBA, Bratislava
Dátum konania: 24. a 25. apríl 2001


MED - ZÁKLAD ZDRAVIA

Seminár o včelárení a mede. Reakcia na šot TV Markíza „Nebezpečný med”, ktorý bol s nevôľou prijatý medzi včelármi. Na seminári budú odborné prednášky o priaznivých účinkoch medu na fyzické i psychické zdravie človeka.
Miesto konania: Štátny drevársky výskumný ústav, Bratislava
Dátum konania: 23. november 2000


TELEKOMUNIKÁCIE 2000

Šiesta medzinárodná konferencia, zameraná na multimediálnu komunikáciu, televzdelávanie a telemedicínu. Konferencia sa koná ako sprievodná akcia jubilejnej desiatej medzinárodnej výstavy výpočtovej a kancelárskej techniky COFAX.
Miesto konania: Výstavné a kongresové centrum INCHEBA, Bratislava
Dátum konania: 2. a 3. máj 2000


APITERAPIA - LIEČBA VČELÍMI PRODUKTMI

Seminár, kde chceme priblížiť včelárom i ďalším záujemcom širokú paletu možností, ako si zdravie udržať, resp. prinavrátiť práve pomocou včelích produktov. Súčasťou seminára bude anonymná anketa, v ktorej účastníci dostanú odpovede na otázky týkajúce sa vlastného zdravia.
Miesto konania: Štátny drevársky výskumný ústav, Lamačská cesta 1 (Patrónka), Bratislava
Dátum konania: 18. november 1999


TECHNOLÓGIA A POŽIARNA BEZPEČNOSŤ

Seminár pri príležitosti výstavy LIGNUMEXPO '99. Cieľom seminára je poukázať drevospracujúcim a nábytkárskym firmám na dôležitosť požiarnej i výbuchovej prevencie z hľadiska lokalizácie nových výrobných celkov, nových technológií, skladového hospodárstva, množstva spracovaného materiálu, prítomnosti vodných zdrojov ako i obytných celkov.
Miesto konania: výstavisko Agrokomplex, Nitra
Dátum konania: 7. október 1999


DREVO - SUROVINA 21. STOROČIA V STAVEBNÍCTVE A ARCHITEKTÚRE

Konferencia s medzinárodnou účasťou, ktorá má poskytnúť odbornej verejnosti informácie o výhodách drevených konštrukcií pre výstavbu objektov v bytovej, občianskej a výrobnej sfére.
Miesto konania: Obvykle kongresové centrum SAV, Smolenice
Dátum konania: Dvojročná periodicita, najbližšie v roku 2011


AKO ZDRAVO ŽIŤ

Seminár pre širokú verejnosť o zdravom životnom spôsobe, ako sprievodný program výstavy „ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL”, ktorá sa koná v Trenčíne.
Miesto konania: Výstavisko TMM, Trenčín
Dátum konania: 26. november 1998


KAM KRÁČAŠ, ATM?

Druhá konferencia so zahraničnou účasťou organizovaná v spolupráci s ATM združením v SR. Aktivity v oblasti širokopásmových sietí technológiou Asynchronous Transfer Mode.
Miesto konania: Hotel Dom Športu, Bratislava
Dátum konania: 30. september - 1. október 1998
Pokračovanie: Každoročne


PROTIHLUKOVÉ STENY

Odborný seminár o protihlukových stenách vyrábaných v a. s. Bučina Zvolen, vhodných k použitiu v miestach značne zaťažených hlukom - pri rôznych dopravných komunikáciách, pri hlučných priemyselných prevádzkach apod.
Miesto konania: Štátny drevársky výskumný ústav, Bratislava
Dátum konania: 14. máj 1998


VŠETKO PRE VÝROBU NÁBYTKU

Sprievodný program výstavy „Nábytok a bývanie 98”; v Nitre, firemný deň - prezentácie firiem, ktoré dodávajú svoje výrobky, prípadne polotovary pre výrobcov nábytku.
Miesto konania: Slovenská akadémia vied, Nitra
Dátum konania: 4. marec 1998


DREVENÉ STĹPY - SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ

Odborný seminár (firemná prezentácia a.s. BUČINA Zvolen) o potrebe výroby drevených impregnovaných stĺpov na Slovensku.
Miesto konania: Štátny drevársky výskumný ústav, Bratislava
Dátum konania: 29. október 1997


TECHNOLÓGIA ČISTENIA ODPADOVÝCH VÔD V HLBOKÝCH ŠACHTÁCH

Firemná prezentácia firmy ESOX DPC Liberec, ktorá je dodávateľom stavieb čistiarní odpadových vôd technológiou „Deep shaft process”.
Miesto konania: Istropolis, Bratislava
Dátum konania: 28. máj 1997


"Odbornosť, komplexnosť, flexibilita."
Ing. Věra Gersová - ADAPT
Wolkrova 4,
851 01 Bratislava 5
+421 905 513 582
+421 2 3810 3616
adapt@adapt.sk