Kurz prvej pomoci

Na základe akreditácie c. Z19958-2013-OZdV zo dňa 24.4.2013 udelenej Ministerstvom zdravotníctva SR


Termíny podľa počtu záujemcov.Kurzy sú zamerané na odbornú prípravu z hľadiska poskytnutia prvej pomoci


Cena kurzu 25 € aj s učebnými textamiPrihláška

na kurz prvej pomoci ( i pre vodičov a žiadateľov o vodičské oprávnenie)

Meno, priezvisko, titul:

Telefón:

E-mail:

Dosiahnuté vzdelanie:
učeň odborného učilišťa
študent strednej školy
študent vysokej školy
vyučený v odbore
stredná škola s maturitou
vysokoškolské vzdelanie

  


Zmluvné podmienky:
  • Zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky a uhradením účastníckeho poplatku vzniká zmluvný vzťah medzi prihlasujúcim sa subjektom a firmou ADAPT
  • Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť vopred, najneskôr 10 dní pred začiatkom kurzu
  • Každý účastník predloží pri prezentácii doklad o zaplatení (kópia výpisu z účtu, príp. poštová poukážka)
  • Organizácia môže miesto prihláseného účastníka poslať náhradníka
  • Storno len písomne, príp. faxom do 10 dní pred začiatkom kurzu
  • Firma ADAPT nie je platcom DPH
"Odbornosť, komplexnosť, flexibilita."
Ing. Věra Gersová - ADAPT
Wolkrova 4,
851 01 Bratislava 5
+421 905 513 582
+421 2 3810 3616
adapt@adapt.sk