Základný kurz špecialistov na prevenciu
závažných priemyselných havárií
Najbližší termín konania kurzu (v dvoch etapách s prestávkou):
20.9. – 1.10.2021
11.10 – 22.10.2021
Chcem vedieť viac >>
Opakovacia odborná príprava
po piatich rokoch
pre špecialistov na prevenciu
závažných priemyselných havárií
Najbližší termín opakovacej odbornej prípravy:
7. – 11.6.2021 (zmena termínu možná)
Chcem vedieť viac >>
"Odbornosť, komplexnosť, flexibilita."
Ing. Věra Gersová - ADAPT
Wolkrova 4,
851 01 Bratislava 5
+421 905 513 582
+421 2 3810 3616
adapt@adapt.sk