V rámci organizácie rôznych podujatí
poskytuje ADAPT tieto služby:

 • zostavenie odborného programu a celkového scenára podujatia
 • výber domácich i zahraničných expertov (lektorov) na základe želaní objednávateľa
 • výber účastníkov podujatia z domova i zahraničia z vlastných databáz, prípadne podľa požiadaviek objednávateľa
 • zabezpečenie sprievodného odborného alebo spoločenského programu podujatia (výstavka, exkurzia, kultúrne podujatie, spoločenský banket a pod.)
 • zabezpečenie tlačovej besedy k podujatiu
 • tlač a distribúcia konferenčných materiálov - pozvánky, zborníky, vrátane reklamných a propagačných materiálov
 • propagácia v masmédiách podľa požiadaviek objednávateľa, zabezpečenie rokovacej sály vrátane konferenčnej techniky
 • zabezpečenie ubytovacích a stravovacích kapacít podľa požiadaviek objednávateľa
 • komplexné organizačné služby pri vlastnom podujatí - hostesky so znalosťou cudzích jazykov
 • komplexné tlmočnícke služby vrátane tlmočníckej techniky
 • zostavenie predbežnej kalkulácie podujatia a vyúčtovanie do jedného mesiaca po skončení podujatia
"Odbornosť, komplexnosť, flexibilita."
Ing. Věra Gersová - ADAPT
Wolkrova 4,
851 01 Bratislava 5
+421 905 513 582
+421 2 3810 3616
adapt@adapt.sk