Základný kurz špecialistov na prevenciu
závažných priemyselných havárií
Najbližší termín konania kurzu (v dvoch etapách s prestávkou):
8.1. – 19.1.2018
29.1. – 9.2.2018
Chcem vedieť viac >
 

Prihláška


na odborné vzdelávanie pre špecialistov na prevenciu priemyselných havárií
September - Október 2017

Zákon o haváriách č. 128/2015 Z.z.

(doteraz Zákon o haváriách č. 261/2002 Z.z. a jeho novela 277/2005 Z.z.)


Meno, priezvisko, titul:

Zamestnávateľ (presná adresa):

Pracovné zaradenie:

Telefón:

E-mail:

špecialista na prevenciu havárií

  

 Zmluvné podmienky:
  • Zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky a uhradením účastníckeho poplatku vzniká zmluvný vzťah medzi prihlasujúcim sa subjektom a firmou ADAPT
  • Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť vopred, najneskôr 10 dní pred začiatkom kurzu
  • Každý účastník predloží pri prezentácii doklad o zaplatení (kópia výpisu z účtu, príp. poštová poukážka)
  • Organizácia môže miesto prihláseného účastníka poslať náhradníka
  • Storno len písomne, príp. faxom do 10 dní pred začiatkom kurzu
  • Firma ADAPT nie je platcom DPH
"Odbornosť, komplexnosť, flexibilita."
Opakovacia odborná príprava
po piatich rokoch
pre špecialistov na prevenciu
závažných priemyselných havárií
Najbližší termín opakovacej odbornej prípravy:
19.2. – 23.2.2018
Chcem vedieť viac >
Ing. Věra Gersová - ADAPT
Wolkrova 4,
851 01 Bratislava 5
+421 905 513 582
+421 2 3810 3616
adapt@adapt.sk